Mobirise

STRUKTURA ČLENŮ:


Tenisový klub Černošice, z. s. evidoval k 31. 12. 2017 mládež v následující struktuře:

5–9 let: 15 dětí

10–15 let: 40 dětí

16–23 let: 13 dětí 


Činnost mládeže byla v roce 2017 podpořena dotací MŠMT finanční částkou ve výši 120 000 Kč. 

K uvedenému datu měl klub celkem 174 členů.

© 2018 Tenisový klub Černošice, z.s.
IČ: 02235862
Fügnerova 1244
252 28  Černošice

Kontakt:

tel. správce: 724 254 085